คุณสมบัติเฉพาะของเส้นใย
– มีน้ำหนักเบากว่าเส้นใยฝ้ายถึง 5 เท่า
– เป็นวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
– ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ ปราศจากกลิ่น
– ลอยน้ำได้ และมีแรงต้านน้ำถึง 30 เท่าต่อน้ำหนักจริงของตัววัสดุ (หรือประมาณ 5 เท่าของแรงดีดตัวในน้ำเมื่อเทียบกับวัสดุไม้ก๊อก)
– เป็นฉนวนควบคุมอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
– ไม่ดูดซับน้ำแต่สามารถซึมซับคราบน้ำมันได้เป็นอย่างดี

เส้นใยนุ่น มีน้ำหนักเบา อ่อนนุ่ม ใช้ในอุตสาหกรรมทำเบาะ ที่นอน วัสดุกันกระเทือน เป็นฉนวนกันความร้อน ปุยนุ่นไม่ดูดซับน้ำแต่ดูดซับน้ำมัน จึงใช้เป็นส่วนประกอบของชนวนระเบิด ใช้บุผนังเรือบรรทุกน้ำมัน ถังน้ำมันเครื่องบิน เสื้อชูชีพ น้ำมันในเมล็ดใช้ผสมน้ำมันพืชเพื่อใช้บริโภค ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น ใช้ทำสบู่ กากที่เหลือจากการสกัดน้ำมันใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนไส้นุ่น แกนนุ่น และลำต้นใช้เพาะเห็ดได้ดี